معرفی پکیج ها

کاربران  گرامی

 پکیج های قرار گرفته بر روی سایت بر اساس تعداد روز و ستاره میباشد بدین صورت که ستاره دهی هرچه بالاتر باشد درصد تبلیغ شما که در سایت نمایش داده میشود بالاتر می رود.

(یک ستاره 20 درصد، دو ستاره 30 درصد،سه ستاره 50 درصد)

به طور مثال :

یک ستاره یک ماهه : یعنی به مدت 30 روز  احتمال نمایش آگهی شما 20 درصد  نسبت به مابقی آکهی های در حال پخش  در وب سایت می باشد.

دو ستاره  دو ماه : یعنی به مدت 60 روز ،احتمال نمایش آگهی شما 30 درصد  نسبت به مابقی آکهی های در حال پخش  در وب سایت می باشد.

سه ستاره سه ماه : به مدت 90 روزاحتمال نمایش آکهی  شما  50 در صد نسبت به مابقی آگهی هادر  سایت می باشد.